Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

απ' έχεις

όσο κρατάει η ανάσα μου
στο κενό της σιωπής σου
πριν ο χρόνος μου γράψει
σε επόμενο δευτερόλεπτο
χθες

τόσο απ' έχεις
στιγμή
από την αλήθεια!

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

στιγμής αιωνιότηταΜε  όσα  συνθήματα
κι  αν  γράψουμε τους τοίχους
την  λέξη « ΤΕΛΟΣ»
Το πάθος  μιας  στιγμής
«Αιωνιότητας»
Δεν  θεραπεύεται
Ποτέ!